Jag har gått runt med headset här hemma idag och försökt lyssna på diskussionerna som har varit i Kommunfullmäktige och här har jag skrivit ned en massa tankar som jag har efter att ha hört en del debatter kring skola/förskola:
 

Nedläggning av Åbyns fsk och fritidshem

Så kom beskedet från Socialdemokraternas och För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg om att man inte vill behålla någon barnomsorg i Åbyn, Byske. Detta på grund av att ekonomin inte tillåter en så pass liten enhet. Idag diskuterades frågan i Kommunfullmäktige och jag lyssnade såklart då jag också har läst på och lämnat information om forskning kring ämnet till mina centerkollegor.

Skillnaden på mig och Socialdemokraterna i denna fråga handlar om att man i svaret dömer ut en liten enhet, om och om igen. Typiskt Socialdemokraterna i Skellefteå kommun ska jag säga. De kan uppenbarligen inte se en endaste positiv sak med små enheter. 

Jag kan köpa att ekonomin är skälet men jag kan INTE köpa att man skyller på att det brister i måluppfyllelsen gentemot Läroplanen. I sånt fall skulle jag ha velat se att man från personalens håll eller förskolechefens håll hade flaggat uppåt att man inte kunde följa Läroplanen. Istället har Förskolechefen berättat för föräldrar och personal - bara veckor innan beskedet om nedläggning - att man håller en hög kvalitet inom verksamheten i Åbyn. Att sedan lägga ned och låta tjänstemän och ansvariga politiker antyda att man som personal har misslyckats med sitt uppdrag osv. tycker jag är fruktansvärt dåligt. Jag skulle bli förbannad som personal och förälder. 

Att sedan Fredrik Stenberg (S) inte kan svara på om professionen har flaggat för att de inte skulle klara sitt uppdrag ELLER svara för den forskning som finns angående hur viktigt det är att dela större grupper i mindre för en BÄTTRE inlärning snarare än sämre är för mig en gåta. Vad vill han få ut av icke-svaret? Få sådana som mig att fundera än mer över vad de håller på med? 

Vidare går Jeanette Velander (V) in i debatten och säger att man måste kunna lita på tjänstemännen. Självklart - men vi som politiker har väl också ett eget tänkande att försöka kunna ta reda på saker också? Om det står i tidningen att föräldrarna inte har känt sig informerade skulle jag som politiker i nämnden direkt kontakta dessa föräldrar för att höra hur de har uppfattat situationen istället för att i Kommunfullmäktige döma ut hela bygden för att det på bilden i Norran tydligen satt fler än just berörda föräldrar för tillfället. Det var tydligen märkligt för Jeanette Velander att fler i bygden slöt upp. För mig är det INTE märkligt utan snarare bra då man visar på att man står upp för bygden.

Fredrik Stenberg (S) säger att man utgår från barnperspektivet när man tar sådana här beslut. Alltså inte efter barns perspektiv utan barnperspektivet - det perspektiv de vuxna antar att barnen mår bra av. Man har inte från Fredriks håll frågat varken barn eller berörda föräldrar om hur de upplever beslutet - FÖRE det togs enligt vad jag har fått höra av berörda familjer. Det tycker jag är lite märkligt.

Hur ska man då kunna tänka kring dessa typer av nedläggningar? Ja jag ser ju något helt annat än vad Fredrik Stenberg (S) verkar göra. Jag ser det som att det blir problem för de familjer som bosätter sig runt Åbyn, Byske och flertalet av dem kommer att söka sig mot Piteå istället för Skellefteå. De som dock väljer att ha kvar sina barn i Skellefteå kommun kommer att ha långa pendlingsavstånd och även göra dagarna för barnen längre på förskolan i Byske. Det finns också lokalhyror som fortsättningsvis ska betalas framöver och jag undrar om För- och grunskolenämnden har haft det i åtanke innan beslutet togs? Man säger också att det är för dyrt att ha 3 personal där, som behövs om öppethållning ska vara 6-19, men man använder redan berörd personal inne i Byske och man har dessutom inte alls öppet förskolan mellan 6-19 varje dag utan man försöker såklart - som vanligt - få det att låta extremt.

Det här slår aldrig fel utan på samma sätt pratar man i Gymnasienämnden angående Naturbruksgymnasiet i Burträsk - om hur mycket pengar det kostar att ha en skola utanför stan och hur långt det är dit osv. 

Jag ska inte säga där att alla Socialdemokrater tänker så - men jag har väldigt svårt att förstå hur det kommer sig att de röstar med sitt parti om de inte håller med. Snacka om "partipiska".

Jag blir uppriktigt förtvivlad över hur dessa beslut tas och jag anser ju att nedläggningar av förskolor och fritidshem ska behandlas lika som nedläggning av skolor - alltså att det ska tas i Kommunfullmäktige.

 

Taxa för nyttjad tid i förskola och fritidshem med mera

Liberalernas Lars Åhman har skrivit en motion som handlar om att föräldrar ska betala för den tid som man använder förskolan. Diskussionen drog igång när Agneta Hansson (V) pratade om att det var helt fel väg att gå för att höja kvaliteten. Jag håller inte med om det utan jag tror verkligen att detta kan höja kvaliteten. Skellefteå kommun har tagit bort all möjlighet till annan barnomsorg än förskola och sen säger man att förskolan håller en hög kvalitet. Agneta Hansson (V) menar på att man ska istället satsa på att minska barngrupperna och sätta in mer personal. Självklart. Det är ju det viktigaste. Detta kommer man förhoppningsvis att kunna göra om man har en taxa som utgår från när människor har behov av barnomsorg. Jag tycker också att valmöjligheten för omsorg är viktigt och jag tycker det är tragiskt att man tar bort annat än förskola utan att ens informera människor om vad förskolan står för. Ni vet ju själva hur ofta folk benämner förskola ”dagis” – eller hur? Och vad säger det om dessa människor? Jo att de inte bryr sig om vad de sätter barnen i för verksamhet. Så är det tyvärr. Föräldrar behöver barnomsorg för att kunna arbeta och betala sitt liv. Jag har pratat med många föräldrar som verkligen känner att de inte behöver ha sina barn i förskolan utan att de lika gärna kan tänka sig att ha barnen i en annan typ av omsorg.

Så vad vill då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet? Ja utifrån hur jag tolkar deras inlägg så vill de ju upprätthålla skenet av att förskolan i Skellefteå kommun håller en hög kvalitet när den egentligen går på knäna. Förskolechefer uppmanar personal till att bara göra det allra viktigaste – hålla ihop och överleva dag efter dag. Har man inte möjlighet att hålla samlingar så gör man inte det osv. Förskolechefer i kommunen gör heller inte skillnad på utbildad vs. outbildad personal utan kräver samma arbete av alla – och vad säger allt det om den så kallade höga kvaliteten? Man handplockar personal ”från gatan” för att det är kris med förskollärare och man kan inte hålla kvar sina anställda som söker sig vidare.

Jag vill att alla som vill ska kunna ha sina barn så mycket som de själva vill i förskolan – men jag anser också att om man har skaffat barn så ska man också ha förståelsen att man kan behöva betala för att de ska vara borta på dagen trots att vårdnadshavarna är hemma. Många är rädda för att barnen ska missa något utvecklande när de är hemma men det stämmer bara till en viss del då det tyvärr i dagens läge är så att barn i stora barngrupper visar sig bli mer stressade och få mer problem längre upp i åldrarna. Det är den aktuella forskningen. Man kan inte bara frångå det faktum att vi i denna kommun har alldeles för stora barngrupper – majoriteten satsar alldeles för lite pengar. Så länge de inte är villiga att satsa mer pengar så måste andra partier hitta andra möjligheter och det tycker jag att ex. Liberalerna gör i detta läge.

Min gissning utifrån vad Agneta Hansson (V) säger i KF är att hon är rädd för att de med särskilda behov inte kommer att ha råd att ha sina barn i förskolan. Men har vi verkligen tagit ett beslut om dessa människor även om en ny taxa skulle bli av? Fortfarande så har vi skollagen som säger att de med behov ska ha rätt till förskola och sedan har vi dessutom gratis förskola 15 tim/vecka för de som är över 3 år. Så jag anser inte att det skulle bli ett problem så länge Förskolechefer har mandat att bestämma vem som har extra behov.

Alliansen i Skellefteå lägger betydligt mycket mer pengar på förskolan i sin budget och det är bara att inse att vi måste börja satsa på förskolan om vi ska ha möjlighet att ta emot alla barn som vi vill ska kunna gå där.

Jag hoppas som sagt att man har funderat över var och hur man har valt ut testförskolor och familjer så får vi se sen vad man kommer fram till och utifrån det får jag ta ett till / nytt ställningstagande.

 

Tankar efter dagens Kommunfullmäktige.

Allmänt Kommentera
Jag har gått runt med headset här hemma idag och försökt lyssna på diskussionerna som har varit i Kommunfullmäktige och här har jag skrivit ned en massa tankar som jag har efter att ha hört en del debatter kring skola/förskola:
 

Nedläggning av Åbyns fsk och fritidshem

Så kom beskedet från Socialdemokraternas och För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg om att man inte vill behålla någon barnomsorg i Åbyn, Byske. Detta på grund av att ekonomin inte tillåter en så pass liten enhet. Idag diskuterades frågan i Kommunfullmäktige och jag lyssnade såklart då jag också har läst på och lämnat information om forskning kring ämnet till mina centerkollegor.

Skillnaden på mig och Socialdemokraterna i denna fråga handlar om att man i svaret dömer ut en liten enhet, om och om igen. Typiskt Socialdemokraterna i Skellefteå kommun ska jag säga. De kan uppenbarligen inte se en endaste positiv sak med små enheter. 

Jag kan köpa att ekonomin är skälet men jag kan INTE köpa att man skyller på att det brister i måluppfyllelsen gentemot Läroplanen. I sånt fall skulle jag ha velat se att man från personalens håll eller förskolechefens håll hade flaggat uppåt att man inte kunde följa Läroplanen. Istället har Förskolechefen berättat för föräldrar och personal - bara veckor innan beskedet om nedläggning - att man håller en hög kvalitet inom verksamheten i Åbyn. Att sedan lägga ned och låta tjänstemän och ansvariga politiker antyda att man som personal har misslyckats med sitt uppdrag osv. tycker jag är fruktansvärt dåligt. Jag skulle bli förbannad som personal och förälder. 

Att sedan Fredrik Stenberg (S) inte kan svara på om professionen har flaggat för att de inte skulle klara sitt uppdrag ELLER svara för den forskning som finns angående hur viktigt det är att dela större grupper i mindre för en BÄTTRE inlärning snarare än sämre är för mig en gåta. Vad vill han få ut av icke-svaret? Få sådana som mig att fundera än mer över vad de håller på med? 

Vidare går Jeanette Velander (V) in i debatten och säger att man måste kunna lita på tjänstemännen. Självklart - men vi som politiker har väl också ett eget tänkande att försöka kunna ta reda på saker också? Om det står i tidningen att föräldrarna inte har känt sig informerade skulle jag som politiker i nämnden direkt kontakta dessa föräldrar för att höra hur de har uppfattat situationen istället för att i Kommunfullmäktige döma ut hela bygden för att det på bilden i Norran tydligen satt fler än just berörda föräldrar för tillfället. Det var tydligen märkligt för Jeanette Velander att fler i bygden slöt upp. För mig är det INTE märkligt utan snarare bra då man visar på att man står upp för bygden.

Fredrik Stenberg (S) säger att man utgår från barnperspektivet när man tar sådana här beslut. Alltså inte efter barns perspektiv utan barnperspektivet - det perspektiv de vuxna antar att barnen mår bra av. Man har inte från Fredriks håll frågat varken barn eller berörda föräldrar om hur de upplever beslutet - FÖRE det togs enligt vad jag har fått höra av berörda familjer. Det tycker jag är lite märkligt.

Hur ska man då kunna tänka kring dessa typer av nedläggningar? Ja jag ser ju något helt annat än vad Fredrik Stenberg (S) verkar göra. Jag ser det som att det blir problem för de familjer som bosätter sig runt Åbyn, Byske och flertalet av dem kommer att söka sig mot Piteå istället för Skellefteå. De som dock väljer att ha kvar sina barn i Skellefteå kommun kommer att ha långa pendlingsavstånd och även göra dagarna för barnen längre på förskolan i Byske. Det finns också lokalhyror som fortsättningsvis ska betalas framöver och jag undrar om För- och grunskolenämnden har haft det i åtanke innan beslutet togs? Man säger också att det är för dyrt att ha 3 personal där, som behövs om öppethållning ska vara 6-19, men man använder redan berörd personal inne i Byske och man har dessutom inte alls öppet förskolan mellan 6-19 varje dag utan man försöker såklart - som vanligt - få det att låta extremt.

Det här slår aldrig fel utan på samma sätt pratar man i Gymnasienämnden angående Naturbruksgymnasiet i Burträsk - om hur mycket pengar det kostar att ha en skola utanför stan och hur långt det är dit osv. 

Jag ska inte säga där att alla Socialdemokrater tänker så - men jag har väldigt svårt att förstå hur det kommer sig att de röstar med sitt parti om de inte håller med. Snacka om "partipiska".

Jag blir uppriktigt förtvivlad över hur dessa beslut tas och jag anser ju att nedläggningar av förskolor och fritidshem ska behandlas lika som nedläggning av skolor - alltså att det ska tas i Kommunfullmäktige.

 

Taxa för nyttjad tid i förskola och fritidshem med mera

Liberalernas Lars Åhman har skrivit en motion som handlar om att föräldrar ska betala för den tid som man använder förskolan. Diskussionen drog igång när Agneta Hansson (V) pratade om att det var helt fel väg att gå för att höja kvaliteten. Jag håller inte med om det utan jag tror verkligen att detta kan höja kvaliteten. Skellefteå kommun har tagit bort all möjlighet till annan barnomsorg än förskola och sen säger man att förskolan håller en hög kvalitet. Agneta Hansson (V) menar på att man ska istället satsa på att minska barngrupperna och sätta in mer personal. Självklart. Det är ju det viktigaste. Detta kommer man förhoppningsvis att kunna göra om man har en taxa som utgår från när människor har behov av barnomsorg. Jag tycker också att valmöjligheten för omsorg är viktigt och jag tycker det är tragiskt att man tar bort annat än förskola utan att ens informera människor om vad förskolan står för. Ni vet ju själva hur ofta folk benämner förskola ”dagis” – eller hur? Och vad säger det om dessa människor? Jo att de inte bryr sig om vad de sätter barnen i för verksamhet. Så är det tyvärr. Föräldrar behöver barnomsorg för att kunna arbeta och betala sitt liv. Jag har pratat med många föräldrar som verkligen känner att de inte behöver ha sina barn i förskolan utan att de lika gärna kan tänka sig att ha barnen i en annan typ av omsorg.

Så vad vill då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet? Ja utifrån hur jag tolkar deras inlägg så vill de ju upprätthålla skenet av att förskolan i Skellefteå kommun håller en hög kvalitet när den egentligen går på knäna. Förskolechefer uppmanar personal till att bara göra det allra viktigaste – hålla ihop och överleva dag efter dag. Har man inte möjlighet att hålla samlingar så gör man inte det osv. Förskolechefer i kommunen gör heller inte skillnad på utbildad vs. outbildad personal utan kräver samma arbete av alla – och vad säger allt det om den så kallade höga kvaliteten? Man handplockar personal ”från gatan” för att det är kris med förskollärare och man kan inte hålla kvar sina anställda som söker sig vidare.

Jag vill att alla som vill ska kunna ha sina barn så mycket som de själva vill i förskolan – men jag anser också att om man har skaffat barn så ska man också ha förståelsen att man kan behöva betala för att de ska vara borta på dagen trots att vårdnadshavarna är hemma. Många är rädda för att barnen ska missa något utvecklande när de är hemma men det stämmer bara till en viss del då det tyvärr i dagens läge är så att barn i stora barngrupper visar sig bli mer stressade och få mer problem längre upp i åldrarna. Det är den aktuella forskningen. Man kan inte bara frångå det faktum att vi i denna kommun har alldeles för stora barngrupper – majoriteten satsar alldeles för lite pengar. Så länge de inte är villiga att satsa mer pengar så måste andra partier hitta andra möjligheter och det tycker jag att ex. Liberalerna gör i detta läge.

Min gissning utifrån vad Agneta Hansson (V) säger i KF är att hon är rädd för att de med särskilda behov inte kommer att ha råd att ha sina barn i förskolan. Men har vi verkligen tagit ett beslut om dessa människor även om en ny taxa skulle bli av? Fortfarande så har vi skollagen som säger att de med behov ska ha rätt till förskola och sedan har vi dessutom gratis förskola 15 tim/vecka för de som är över 3 år. Så jag anser inte att det skulle bli ett problem så länge Förskolechefer har mandat att bestämma vem som har extra behov.

Alliansen i Skellefteå lägger betydligt mycket mer pengar på förskolan i sin budget och det är bara att inse att vi måste börja satsa på förskolan om vi ska ha möjlighet att ta emot alla barn som vi vill ska kunna gå där.

Jag hoppas som sagt att man har funderat över var och hur man har valt ut testförskolor och familjer så får vi se sen vad man kommer fram till och utifrån det får jag ta ett till / nytt ställningstagande.