Så kom beskedet från Socialdemokraternas och För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg om att man inte vill behålla någon barnomsorg i Åbyn, Byske. Detta på grund av att ekonomin inte tillåter en så pass liten enhet. Idag diskuterades frågan i Kommunfullmäktige och jag lyssnade såklart då jag också har läst på och lämnat information om forskning kring ämnet till mina centerkollegor.

Skillnaden på mig och Socialdemokraterna i denna fråga handlar om att man i svaret dömer ut en liten enhet, om och om igen. Typiskt Socialdemokraterna i Skellefteå kommun ska jag säga. De kan uppenbarligen inte se en endaste positiv sak med små enheter. 
 
Jag kan köpa att ekonomin är skälet men jag kan INTE köpa att man skyller på att det brister i måluppfyllelsen gentemot Läroplanen. I sånt fall skulle jag ha velat se att man från personalens håll eller förskolechefens håll hade flaggat uppåt att man inte kunde följa Läroplanen. Istället har Förskolechefen berättat för föräldrar och personal - bara veckor innan beskedet om nedläggning - att man håller en hög kvalitet inom verksamheten i Åbyn. Att sedan lägga ned och låta tjänstemän och ansvariga politiker antyda att man som personal har misslyckats med sitt uppdrag osv. tycker jag är fruktansvärt dåligt. Jag skulle bli förbannad som personal och förälder. 

Att sedan Fredrik Stenberg (S) inte kan svara på om professionen har flaggat för att de inte skulle klara sitt uppdrag ELLER svara för den forskning som finns angående hur viktigt det är att dela större grupper i mindre för en BÄTTRE inlärning snarare än sämre är för mig en gåta. Vad vill han få ut av icke-svaret? Få sådana som mig att fundera än mer över vad de håller på med? 
 
Vidare går Jeanette Velander (V) in i debatten och säger att man måste kunna lita på tjänstemännen. Självklart - men vi som politiker har väl också ett eget tänkande att försöka kunna ta reda på saker också? Om det står i tidningen att föräldrarna inte har känt sig informerade skulle jag som politiker i nämnden direkt kontakta dessa föräldrar för att höra hur de har uppfattat situationen istället för att i Kommunfullmäktige döma ut hela bygden för att det på bilden i Norran tydligen satt fler än just berörda föräldrar för tillfället. Det var tydligen märkligt för Jeanette Velander att fler i bygden slöt upp. För mig är det INTE märkligt utan snarare bra då man visar på att man står upp för bygden.
 
Fredrik Stenberg (S) säger att man utgår från barnperspektivet när man tar sådana här beslut. Alltså inte efter barns perspektiv utan barnperspektivet - det perspektiv de vuxna antar att barnen mår bra av. Man har inte från Fredriks håll frågat varken barn eller berörda föräldrar om hur de upplever beslutet - FÖRE det togs enligt vad jag har fått höra av berörda familjer. Det tycker jag är lite märkligt.

Hur ska man då kunna tänka kring dessa typer av nedläggningar? Ja jag ser ju något helt annat än vad Fredrik Stenberg (S) verkar göra. Jag ser det som att det blir problem för de familjer som bosätter sig runt Åbyn, Byske och flertalet av dem kommer att söka sig mot Piteå istället för Skellefteå. De som dock väljer att ha kvar sina barn i Skellefteå kommun kommer att ha långa pendlingsavstånd och även göra dagarna för barnen längre på förskolan i Byske. Det finns också lokalhyror som fortsättningsvis ska betalas framöver och jag undrar om För- och grunskolenämnden har haft det i åtanke innan beslutet togs? Man säger också att det är för dyrt att ha 3 personal där, som behövs om öppethållning ska vara 6-19, men man använder redan berörd personal inne i Byske och man har dessutom inte alls öppet förskolan mellan 6-19 varje dag utan man försöker såklart - som vanligt - få det att låta extremt.
 
Det här slår aldrig fel utan på samma sätt pratar man i Gymnasienämnden angående Naturbruksgymnasiet i Burträsk - om hur mycket pengar det kostar att ha en skola utanför stan och hur långt det är dit osv. 
 
Jag ska inte säga där att alla Socialdemokrater tänker så - men jag har väldigt svårt att förstå hur det kommer sig att de röstar med sitt parti om de inte håller med. Snacka om "partipiska".
 
Jag blir uppriktigt förtvivlad över hur dessa beslut tas och jag anser ju att nedläggningar av förskolor och fritidshem ska behandlas lika som nedläggning av skolor - alltså att det ska tas i Kommunfullmäktige.

Nedläggning av Åbyns förskola och fritidshem.

Allmänt Kommentera
Så kom beskedet från Socialdemokraternas och För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg om att man inte vill behålla någon barnomsorg i Åbyn, Byske. Detta på grund av att ekonomin inte tillåter en så pass liten enhet. Idag diskuterades frågan i Kommunfullmäktige och jag lyssnade såklart då jag också har läst på och lämnat information om forskning kring ämnet till mina centerkollegor.

Skillnaden på mig och Socialdemokraterna i denna fråga handlar om att man i svaret dömer ut en liten enhet, om och om igen. Typiskt Socialdemokraterna i Skellefteå kommun ska jag säga. De kan uppenbarligen inte se en endaste positiv sak med små enheter. 
 
Jag kan köpa att ekonomin är skälet men jag kan INTE köpa att man skyller på att det brister i måluppfyllelsen gentemot Läroplanen. I sånt fall skulle jag ha velat se att man från personalens håll eller förskolechefens håll hade flaggat uppåt att man inte kunde följa Läroplanen. Istället har Förskolechefen berättat för föräldrar och personal - bara veckor innan beskedet om nedläggning - att man håller en hög kvalitet inom verksamheten i Åbyn. Att sedan lägga ned och låta tjänstemän och ansvariga politiker antyda att man som personal har misslyckats med sitt uppdrag osv. tycker jag är fruktansvärt dåligt. Jag skulle bli förbannad som personal och förälder. 

Att sedan Fredrik Stenberg (S) inte kan svara på om professionen har flaggat för att de inte skulle klara sitt uppdrag ELLER svara för den forskning som finns angående hur viktigt det är att dela större grupper i mindre för en BÄTTRE inlärning snarare än sämre är för mig en gåta. Vad vill han få ut av icke-svaret? Få sådana som mig att fundera än mer över vad de håller på med? 
 
Vidare går Jeanette Velander (V) in i debatten och säger att man måste kunna lita på tjänstemännen. Självklart - men vi som politiker har väl också ett eget tänkande att försöka kunna ta reda på saker också? Om det står i tidningen att föräldrarna inte har känt sig informerade skulle jag som politiker i nämnden direkt kontakta dessa föräldrar för att höra hur de har uppfattat situationen istället för att i Kommunfullmäktige döma ut hela bygden för att det på bilden i Norran tydligen satt fler än just berörda föräldrar för tillfället. Det var tydligen märkligt för Jeanette Velander att fler i bygden slöt upp. För mig är det INTE märkligt utan snarare bra då man visar på att man står upp för bygden.
 
Fredrik Stenberg (S) säger att man utgår från barnperspektivet när man tar sådana här beslut. Alltså inte efter barns perspektiv utan barnperspektivet - det perspektiv de vuxna antar att barnen mår bra av. Man har inte från Fredriks håll frågat varken barn eller berörda föräldrar om hur de upplever beslutet - FÖRE det togs enligt vad jag har fått höra av berörda familjer. Det tycker jag är lite märkligt.

Hur ska man då kunna tänka kring dessa typer av nedläggningar? Ja jag ser ju något helt annat än vad Fredrik Stenberg (S) verkar göra. Jag ser det som att det blir problem för de familjer som bosätter sig runt Åbyn, Byske och flertalet av dem kommer att söka sig mot Piteå istället för Skellefteå. De som dock väljer att ha kvar sina barn i Skellefteå kommun kommer att ha långa pendlingsavstånd och även göra dagarna för barnen längre på förskolan i Byske. Det finns också lokalhyror som fortsättningsvis ska betalas framöver och jag undrar om För- och grunskolenämnden har haft det i åtanke innan beslutet togs? Man säger också att det är för dyrt att ha 3 personal där, som behövs om öppethållning ska vara 6-19, men man använder redan berörd personal inne i Byske och man har dessutom inte alls öppet förskolan mellan 6-19 varje dag utan man försöker såklart - som vanligt - få det att låta extremt.
 
Det här slår aldrig fel utan på samma sätt pratar man i Gymnasienämnden angående Naturbruksgymnasiet i Burträsk - om hur mycket pengar det kostar att ha en skola utanför stan och hur långt det är dit osv. 
 
Jag ska inte säga där att alla Socialdemokrater tänker så - men jag har väldigt svårt att förstå hur det kommer sig att de röstar med sitt parti om de inte håller med. Snacka om "partipiska".
 
Jag blir uppriktigt förtvivlad över hur dessa beslut tas och jag anser ju att nedläggningar av förskolor och fritidshem ska behandlas lika som nedläggning av skolor - alltså att det ska tas i Kommunfullmäktige.